Rynek zawodowy przed młodymi osobami którzy poszukują zatrudnienia stawia ogromne wyzwania. W wielu obszarach, poza posiadaniem odpowiedniego wykształcenia istotne jest także doświadczenie zdobyte na adekwatnym stanowisku. Niekiedy, to właśnie zdobyte wcześniej umiejętności mogą przesądzić o tym, iż dany kandydat zdobędzie etat. Warto o tym pomyśleć jeszcze podczas procesu kształcenia – w późniejszym czasie praktyka zawodowa może okazać się kluczem do sukcesu. W jaki sposób pozyskiwać doświadczenie zawodowe, a przy tym nie być chłopcem czy dziewczyną na posyłki?

Zaplanuj karierę zawodową
Młody człowiek, który wybiera szkołę średnią nie zawsze jeszcze jest do końca przekonany o tym, co pragnie w życiu robić. Również studenci często zmieniają profil kształcenia, gdyż początkowe wybory nie zawsze spełniają ich oczekiwania. Aby uniknąć ewentualnych pomyłek, dobrze jest przed ostateczną decyzją o wyborze ścieżki edukacji udać się do doradcy zawodowego, który na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz specjalistycznych testów określi predyspozycje zawodowe i doradzi, w jakim kierunku warto się rozwijać. Oczywiście, warto w takim przypadku wziąć pod uwagę własne zainteresowania. Aby utwierdzić się w przekonaniu, że wybór jest właściwy, można spróbować w ramach wolontariatu przez krótki czas sprawdzić się w potencjalnej roli. Kolejnym krokiem powinna być praktyka zawodowa. W tych placówkach edukacyjnych, które posiadają zawodowy profil kształcenia, praktyki takie to obowiązkowy element, który zapisany został w profilu kształcenia. Także duża ilość uczelni wyższych, przed wydaniem dyplomu wymaga, aby student wykonał praktykę zawodową w określonym wymiarze godzin. Zdobyte doświadczenie z pewnością zaprocentuje w przyszłości i pomoże w zdobyciu wymarzonej pracy.

W jakich miejscach poszukiwać praktyk zawodowych?
Jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, to dobrze jest skorzystać w tym względzie z porad jakich udzielają biura karier, które funkcjonują przy większości uczelni zarówno prywatnych jak i państwowych. Student a także pracodawca umożliwiający odbycie praktyki u siebie w przedsiębiorstwie muszą zawrzeć specjalną umowę określającą między innymi liczbę godzin oraz szczegółowy program praktyk. Coraz więcej firm decyduje się na organizowanie u siebie praktyk zawodowych. Korzyść z tego odnoszą obydwie strony – osoba odbywająca praktykę zdobywa doświadczenie, a a w firmie pojawia się dodatkowa osoba do pomocy.

Korzyści z odbywania praktyk zawodowych
Jakie pozytywne aspekty wynikają z odbywania praktyk jeszcze w trakcie nauki? Jest ich przynajmniej kilka. Po pierwsze, można zdobyć doświadczenie, które jest bardzo pożądane przez kolejnych pracodawców. Ponadto, osoba na praktyce zaznajamia się nie tylko z obowiązkami pracowniczymi ale również poznaje życie zawodowe – uczy się relacji między ludźmi jakie panują w miejscu pracy, jak również nabywa pierwszych umiejętności negocjacyjnych. Często jest też tak, że ukontentowany z pracy praktykanta pracodawca proponuje takiej osobie w przyszłości możliwość zatrudnienia. Dobrze jest zdawać sobie z tego sprawę i karierę zawodową rozplanować w taki sposób, by w przyszłości nie mieć żadnych kłopotów ze znalezieniem wymarzonej posady – konkurencja jest bowiem z roku na rok bardziej zacięta. Aby wzmocnić swoją pozycję na starcie trzeba doskonale dostosować się do standardów panujących na rynku pracy w tym kraju.